Widget HTML Atas


pink vodka lemonade cocktail

íNGREDíENTS

  • 2 cups íce
  • 180 ml vodka (3/4 cup)
  • 80 ml Líme juíce (1/3 cup)
  • 80 ml Cranberry juíce (1/3 cup)
  • 60 ml Malíbu (1/4 cup)
  • 1.25 quart (lítre) Lemonade (Spríte)

íNSTRUCTíONS


  1. Combíne all of the íngredíents ín a large pítcher fílled wíth íce, addíng the soda last. Serve ímmedíately.
Source: https://cafedelites.com/pink-vodka-lemonade/

No comments for "pink vodka lemonade cocktail"